Суббота, 18.05.2024, 10:05
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Школа молодого вчителя | Регистрация | Вход

Основне меню
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Корисні посилання
Поиск


Жемчужненська філія "НВК" комунального закладу ...

 Діяльність школи молодого вчителя

План роботи заступника директора

з навчально-виховної роботи з молодими вчителями

 1. Ознайомлення вчителя-стажиста з правилами внутрішкільного розпорядку школи, з основними правами і обов’язками педагога ( Закон України « Про загальну середню освіту », статут школи ), з оплатою праці.
 2. У ході вступної бесіди виявити нахили, здібності, потенційні можливості молодого вчителя, його сімейний стан, матеріальне становище, побутові умови.
 3. Закріплення  за вчителем – стажистом наставника.
 4. Надання допомоги молодому вчителю у плануванні його роботи.                                
 5. Ознайомлення вчителя – стажиста з організацією виховної роботи у школі.
 6. Включення вчителя – стажиста до роботи школи молодого вчителя.
 7. Проведення науково-методичними кафедрами роботи щодо вдосконалення професійної майстерності молодого вчителя.
 8. Складання розкладу уроків для організації взаємовідвідування уроків вчителя – стажиста і його наставника.
 9. Проведення діагностування молодого вчителя ( в кінці першого року роботи ).
 10. Організація самоосвіти молодого вчителя.
 11.  Включення молодого вчителя в роботу майстер-класів, творчих груп.
 12. Складання пам’яток на допомогу вчителю – початківцю.
 13. Ознайомлення вчителя з передовим педагогічним досвідом.
 14. Організація, здійснення внутрішкільного контролю за роботою молодого вчителя.
 15. Організація і проведення «Дебюту молодого вчителя».

 

Організація та проведення  стажування молодих спеціалістів

Відповідальність за проведення стажуван­ня випускників вищих навчальних закла­дів у школах покладається на директора або його заступника з навчально-вихов­ної роботи.

До початку навчального року в школах роз­робляється план роботи з учителями-стажистами, молодими та малодосвідченими вчителями, у якому поряд з іншими захо­дами відображаються заходи з питань ор­ганізації і проведення стажування моло­дих учителів.

З метою своєчасної і чіткої організації ро­боти із стажистами, молодими та малодосвідченими вчителями в закладах освіти ви­дається наказ, у якому зазначаються:

    відповідальний за організацію стажу­вання;

    строки проведення стажування;

    список учителів-стажистів і закріпле­них за ними вчителів-наставників;

    склад комісії з питань підбиття підсум­ків стажування і строки підбиття під­сумків.

Вчителі - наставники:

    надають допомогу молодим спеціаліс­там у розробці індивідуальних планів роботи;

    контролюють виконання індивідуаль­них планів молодими;

   залучають молодих учителів до роботи в шкільних та методичних об'єднан­нях;

    надають індивідуальну допомогу моло­дим учителям з питань удосконалення навчально-виховного процесу, прове­дення відкритих уроків та позакласних заходів;    організують і проводять декади настав­ника;

    подають директорові школи пропози­ції про вдосконалення стажування мо­лодих спеціалістів.

Вчителі - стажисти:

    користуються всіма правами і пільга­ми, які встановлені для педагогічних працівників даного закладу;

    несуть відповідальність за обов'язки, які покладені на них трудовими дого­ворами і правилами внутрішнього тру­довою розпорядку;

    виконують свої функціональні обов'яз­ки згідно з посадою, яку обіймають.

За підсумками стажування директор школи видає наказ, у якому:

    зазначає, у який період проводилось стажування молодих учителів;

    підбиваються підсумки роботи стажистів, вказується на недоліки в   роботі;

   відмічаються кращі керівники стажування, зазначаються недоліки, які бу­ли допущені в ході

      стажування;

·        з метою ліквідації недоліків плануються заходи на наступний навчальний рік.

 

Зміст і форми роботи наставника зі стажистом

 1. Складання індивідуального плану роботи стажиста з урахуванням його потреб і можливостей.
 2. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням.
 3. Спільні відвідування уроків досвідчених колег і їх ретельний аналіз.
 4. Випереджувальне відвідування стажистом уроків, що проводяться наставником.
 5. Спільне зі стажистом складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків.
 6. Допомога стажисту в розробці уроків, позакласних заходів.
 7. Надання стажисту рекомендацій щодо самоосвіти.
 8. Ознайомлення стажиста з науково-методичною літературою.
 9. Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших вчителів.
 10. Допомога в роботі з важковиховуваними дітьми та їх сім’ями .
 11.  Залучення стажистів до методичної, громадської роботи.

Пам’ятка наставнику для аналізу уроку молодого вчителя

 1. Чи зацікавив вас урок ?
 2. Чи забезпечується цілеспрямована розумова діяльність учнів?
 3. Чи дотримується вчитель педагогічного такту ?
 4. Як створюються ситуації для глибокого сприймання матеріалу, емоційних переживань учнів?
 5. Як здійснюється контакт з класом та окремими учнями, тобто як налагоджено зворотній зв’язок ?
 6. Наскільки ефективно організовано самостійну роботу учнів, як учитель озброює їх навичками самоосвіти, самоконтролю ?
 7. Що на уроці найбільше вдалося вчителеві ?
 8. Які заходи виховного характеру було здійснено ?
 9. Як формувалася на уроці свідома робоча дисципліна ?
 10. Що не вдалося ? Чому ? Як працювати над усуненням недоліків ?

 

Памятка для наставника

 1. Разом із стажистом глибоко проаналізуй навчальні плани і пояснювальні записки до них.
 2. Допомагай стажисту скласти календарно-тематичний план, звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичного повторення, практичних і лабораторних робіт, екскурсій.
 3. Допомагай у підготовці до уроків, особливо перших уроків, першої зустрічі з учнями. Найбільш важкі теми розробляй разом із стажистом. У своєму класі намагайся вивчати складний матеріал з випередженням на 2-3 уроки, щоб дати стажисту можливість навчитися методиці розкриття найбільших складних тем.
 4. Допомагай стажисту у веденні тематичного обліку знань, проведенні залікових уроків.
 5. Разом підбирайте і готуйте дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти задач, вправ, контрольних, самостійних , залікових робіт.
 6. Відвідуй уроки стажиста з наступним їх детальним аналізом, запрошуй його на свої уроки, разом їх обговорюйте.
 7. Допомагай у підборі літератури для самоосвіти.
 8. Ділися досвідом шляхом доброзичливого показу зразків роботи.
 9. Допомагай своєчасно, з терпінням, наполегливо. Ніколи не забувай відмічати позитивне в роботі стажиста.
 10. Вчи не копіювати, не сподіватися на готові розробки, а виявляти власний педагогічний почерк.

 

Поради досвідчених колег молодому вчителю

1.      Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто у класі.

2.      Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.

3.      Не використовуйте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.

4.      Поясніть учням мету, завдання уроку.

5.       Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.

6.      Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять однокласники.

7.      Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці.

8.      На уроці кожен учень має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід.

9.      При використанні технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, наочності  не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.

10.  При організації самостійної роботи, гри, усних відповідей не квапте учнів.

11.  Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів інноваційних технологій.

12.   Звертайте увагу на виховні аспекти уроку.

13.  Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника. Проводьте фізхвилинку.

14.   Пам’ятайте: кожний урок не повинен бути схожий на попередній.

 

Рекомендації з підготовки молодого вчителя до уроку

1.      Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках – і в пояснювальну записку до програми.

2.      Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.

3.      Сформуй задум уроку, дай відповідь на питання, щоб ти хотів досягнути у результаті його проведення, сформулюй мету уроку.

4.      Уяви колектив даного класу, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.

5.      Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних учнів.

6.      Зістав вибрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.

7.      Продумай структуру уроку і зафіксуй все знайдене у плані – конспекті.

8.      Підготуй наочні посібники, не забудь підготувати і перевірити справність ТЗН.

9.       Повтори вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини.

10.  Спитай себе : « Ти готовий до уроку ? ».

 

План роботи

школи молодого вчителя

 

Мета: формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики, підготовка молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження і методів перспективного педагогічного досвіду.

 

Засідання 1

 1. Обговорення плану роботи школи молодого вчителя на наступний рік
 2. Бесіда « Особливості третього етапу стажування у процесі професійного становлення молодого вчителя ».
 3. Лекція  « Основні принципи  особистісно орієнтованого навчання та їх

               впровадження у практику роботи молодих спеціалістів ».   Заступник директора

4. Самоаналіз уроку як засіб підвищення його ефективності.

5        Практичне опрацювання:

·        нормативно-правових документів про освіту,

·        вимог до ведення шкільної документації,

·        методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у наступному році

 ( історія, англійська мова, інформатика, фізична культура );

 

Засідання 2

 1. Що таке « інтеракція » і навіщо вона потрібна у навчанні.

                                                                                  Виступ вчителя англійської мови

 1. Інтерактивне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. 

                                                                                                    Виступ вчителя історії

 1. Психолого-педагогічний тренінг « Адаптація молодих спеціалістів до

педагогічної діяльності».                   

                                                                                                 

 1. Діагностика педагогічної оцінки та самооцінки готовності молодого

спеціаліста до саморозвитку. Заповнення діагностичних карток.

Аналіз результатів.                           

                                                                                                     Заступник директора

 1. Взаємовідвідування уроків вчителями-наставниками та стажистами. 

 

Засідання 3

 1. Педагогічна творчість як основа формування педагогічної майстерності

вчителя:

·        Що таке майстерність у педагогіці.             

·        Умови розвитку творчості вчителя.             

·        Знайомство з творчою лабораторією вчителя-наставника.

 1. Дидактичні вимоги до сучасного уроку.  Вчитель–наставник.
 2. Комп’ютерно орієнтовані технології у навчально-виховній діяльності освітнього закладу.  
 3. Психолого-педагогічний тренінг « Адаптація молодих спеціалістів до

педагогічної діяльності».  ІІ заняття.                 

                                                                 Практичний психолог

 1. Огляд новинок науково-методичної літератури.

 

Засідання 4

1. Опрацювання нормативно-правових документів щодо організації та проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х та 11-х класів, семестрового, річного та підсумкового оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 5-11 класів, проведення навчальної практики .                                                                                    

                                                                           Заступник директора

  2. Фактори, які впливають на рівень навчальних досягнень учнів.

                                                                                 Вчитель-наставник

3. Дитяча обдарованість, її види, соціально-психологічні передумови та

основні методи виявлення.                  

                                                                           Вчитель-стажист

 1. Відкрите заняття спецкурсу « Інформаційна культура ».

     

    Засідання 5

1.      Круглий стіл « Від мудрого наставника до творчого молодого вчителя».

2.      Звіти молодих спеціалістів про роль школи молодого вчителя у їхньому професійному  зростанні.

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCozCopyright MyCorp © 2024